miércoles, 11 de septiembre de 2013

LESS TRAVELLED

LESS  TRAVELLED

Autor/a:            THE DREAMERS: Mari & Montse & Cati & Jaume Sáez (6-2013)
Temps:              Part A 64 temps;    Part B 32 temps
Parets:               2 – Line Dance - Intermediate
Música:             The Road Less Travelled  (Graeme Connors)
Font:                       Mercè Orriols

 
SEQÜÈNCIES:               Intro = Bridge 1 - 32
                                             A - 64      A - 32
                                               B - 32      B - 32
                                              
Bridge 1 - 32
                                               A - 64       A - 32
                                               B - 32       B - 32
                                              
Bridge 2 - 40
                                               B - 32       B - 32
                                               A - 64       A -32
                                               B -32 + ENDING (23)


 
 Videos Recomenats:

  

MONTSE
BOU

Nashmer-
ville

Mercè O.

My
Country
Cat

Concurs

 

ea3ans

M.Bueno

J. Sáez

David V.

Silvia
Calsina

Silvia
Calsina

The
Dreamers

Dwight
BirkjaerSmiley
SlyliMaite
AlemanyVideo
Musical


DESCRIPCIÓ DELS PASSOSPART A:


SWIVET R TWICE,  
HEEL TOUCH (R & L).
1-2         Amb el pes al taló dret i la punta esquerra girar ambdues puntes a la dreta, tornar al lloc.
3-4         Amb el pes al taló dret i la punta esquerra girar ambdues puntes a la dreta, tornar al lloc.
5-6         Taló dret endavant, tornar el peu dret al costat de l’esquerre.
7-8         Taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al costat del dret.


R SHUFFLE w. ½ TURN LEFT,   ½ TURN LEFT & ROCK L,  RECOVER,
L SHUFFLE BACK,   TOE STRUT w. ½ TURN RIGHT.
9&10      Girar ½ de volta a l’esquerra i pas peu dret a la dreta,
                pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret enrere.                                                             (06:00)
11-12      Girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret.               (12:00)
13&14    Pas peu esquerre enrere, peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre enrere.
15-16     Punta dreta enrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu.                                                       (06:00)

STEP FWD L,  ½ TURN R,  LEFT SHUFFLE FWD,
FULL TURN LEFT,  HEEL TOUCH (R), TOGETHER.
17-18     Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta.                                                                     (12:00)
19&20   Pas peu esquerre endavant, peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant.
21-22     Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere,                                                                           (06:00)

                girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant.                                                              (12:00)
23-24     Taló dret endavant, tornar el peu dret al costat de l’esquerre.


SIDE (L),  BEHIND (R),   ½ TURN LEFT & STEP (L),   SCUFF (R),
STEP (R), HOOK (L),  STEP (L), SCUFF (R)*.
25-26     Pas peu esquerre a l’esquerre, pas peu dret per darrere de l’esquerre.
27-28    Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant,                                                               (06:00)

                Scuff peu dret al costat de l’esquerre.
29-30    Pas peu dret en diagonal endavant i a la dreta, hook peu esquerre per darrere del dret
31-32     Pas peu esquerre a l’esquerra, Scuff * peu dret al costat de l’esquerre.
                * Quan fem la part A de 32 temps, aquest Scuff, serà un Stomp.


 

RIGHT DIAGONAL   STEP-LOCK-STEP,   TOE (L),
LEFT ROLLING GRAPEVINE (end. Stomp up).
33-34     Pas peu dret en diagonal endavant, pas peu esquerre per darrere del dret.
35-36     Pas peu dret en diagonal endavant, punta esquerre al costat del peu dret (instep).
37-38    Girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu esquerre endavant,                                                           (03:00)

               girar  ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere,                                                                             (09:00)
39-40    Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra,                                                      (06:00)

               Stomp up peu dret al costat de l’esquerre.


R  SLOW COASTER STEP,  HOLD,
ROCK FWD, ½ TURN LEFT & STEP, SCUFF
41-42     Pas peu dret enrere, peu esquerre al costat del dret,
43-44     Pas peu dret endavant, pausa.
45-46     Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret.
47-48     Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant,                                                               (12:00)

               Scuff peu dret al costat de l’esquerre.


RIGHT DIAGONAL STEP-LOCK-STEP,   TOE (L),
LEFT ROLLING GRAPEVINE (end. Stomp up).
49-50    Pas peu dret en diagonal endavant, pas peu esquerre per darrere del dret.
51-52     Pas peu dret en diagonal endavant, punta esquerre al costat del peu dret (instep).
53-54     Girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu esquerre endavant,                                                           (09:00)

                girar  ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere.                                                                             (03:00)
55-56     Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra,                                                       (12:00)

                Stomp up peu dret al costat de l’esquerre.


R  SLOW COASTER STEP,  HOLD,
STEP FWD (L),  ½ TURN LEFT,  STEP FWD (L), TOGETHER.
57-58    Pas peu dret enrere, peu esquerre al costat del dret,
59-60    Pas peu dret endavant, pausa.
61-62     Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)                                         (06:00)
63-64    Pas peu esquerra endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre


 

PART B:


RIGHT: KICK, STOMP, FLICK, STOMP,
HEEL, TOE TOUCH, HEEL, TOGETHER.
1-2         Puntada de peu dret endavant, Stomp peu dret al costat de l’esquerre.
3-4         Puntada de peu dret enrere, Stomp peu dret al costat de l’esquerre.
5-6         Taló dret endavant, tocar amb la punta dreta enrere,
7-8         Taló dret endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre.LEFT: KICK, STOMP, FLICK, STOMP,
HEEL, TOE TOUCH, HEEL, TOGETHER.
9-10       Puntada de peu esquerre endavant, Stomp peu esquerre al costat del dret.
11-12      Puntada de peu esquerre enrere, Stomp peu esquerre al costat del dret.
13-14     Taló esquerre endavant, tocar amb la punta esquerre enrere,
15-16     Taló esquerre endavant, pas peu esquerre al costat del dret.KICK, STOMP, ½ TURN RIGHT & HITCH, STOMP,
STEP ½ TURN RIGHT TWICE.
17-18     Puntada de peu dret endavant, stomp peu dret al costat de l’esquerre.
19-20     Girar ½ volta a la dreta pivotant sobre el peu esquerre i Hitch genoll dret amunt,               (06:00)

                Stomp peu dret al costat de l’esquerre
21-22     Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta.                                                                     (12:00)
23-24    Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta.                                                                      (06:00)KICK, STOMP, ½ TURN LEFT & HITCH, STOMP,
STEP ½ TURN LEFT TWICE.
25-26     Puntada de peu esquerre endavant, stomp peu esquerre al costat del dret.
27-28     Girar ½ volta a l’esquerra pivotant sobre el peu dret i Hitch genoll esquerre amunt,           (12:00)


                Stomp peu esquerre al costat del dret.
29-30     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra.                                                                         (06:00)
31-32     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra.                                                                          (12:00)

--------
 


BRIDGE 1 (32 counts):


TRAVELLING BACK :
TURN RIGHT WITH TOE STRUTS, HEEL TOUCH FWD, TOGETHER (R & L).
1-2          (anant enrere) Punta dreta enrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu.                        (06:00)
3-4         Punta esquerre endavant,  girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu.                                         
(12:00)
5-6         Taló dret endavant, peu dret al lloc.
7-8         Taló esquerre endavant, peu esquerre al lloc.


RIGHT GRAPEVINE, L HEEL FWD, TOGETHER, R HEEL FWD, TOGETHER.
9-10       Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret,
11-12      Pas peu dret a la dreta, Scuff peu esquerre al costat del dret.
13-14     Taló esquerre endavant, peu esquerre al lloc.
15-16     Taló dret endavant, peu dret al lloc.LEFT GRAPEVINE, R HEEL FWD, TOGETHER, L HEEL FWD, TOGETHER.
17-18     Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere l’esquerre,
19-20     Pas peu esquerre a l’esquerra, Scuff peu dret al costat de l’esquerre.
21-22     Taló dret endavant, peu dret al lloc.
23-24    Taló esquerre endavant, peu esquerre al lloc.


TRAVELLING FORWARD:
TURN LEFT WITH TOE STRUTS, HEEL TOUCH FWD, TOGETHER (R & L).
25-26     (anant endavant) Punta dreta endavant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu.           (06:00)
27-28    Punta esquerre enrere, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu.                                            (12:00)
29-30    Taló dret endavant, peu dret al lloc.
31-32     Taló esquerre endavant, peu esquerre al lloc.

 


BRIDGE 2 (40counts) = BRIDGE 1 + 8 COUNTS

1 to 32  (Bridge 1) +
STEP ½ TURN LEFT TWICE,
R HEEL TOUCH, TOGETHER, LEFT HEEL TOUCH, TOGETHER.
33 -34    Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra.                                                                          (06:00)
35-36     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra.                                                                         
(12:00)
37-38     Taló dret endavant, peu dret al costat de l’esquerre.
39-40    Taló esquerre endavant, peu esquerre al costat del dret.ENDING:

TRAVELLING BACK :
TURN RIGHT WITH TOE STRUTS, HEEL TOUCH FWD, TOGETHER (R & L).
1-2         (anant enrere) Punta dreta enrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu.                            (06:00)
3-4         Punta esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu.                                           
(12:00)
5-6         Taló dret endavant, peu dret al lloc.
7-8         Taló esquerre endavant, peu esquerre al lloc.TRAVELLING FORWARD:
TURN LEFT WITH TOE STRUTS, HEEL TOUCH FWD, TOGETHER (R & L).
9-10       (anant endavant) Punta dreta endavant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu.            (06:00)
11-12      Punta esquerre enrere, girar ½ volta a l'esquerra i abaixar el peu.                                           
(12:00)
13-14     Taló dret endavant, peu dret al lloc.
15-16     Taló esquerre endavant, peu esquerre al lloc.HEEL TOUCH FWD, TOGETHER (R & L & R), LEFT HEEL TOUCH FORWARD.
17-18      Taló dret endavant, peu dret al lloc .
19-20     Taló esquerre endavant, peu esquerre al lloc.
21-22     Taló dret endavant, peu dret al lloc.
23           Acabar amb el taló esquerre endavant.

------