viernes, 1 de noviembre de 2013

HAIR OF THE DOG

HAIR OF THE DOG
 

Autor/a:           Afons Pérez i Anna Mª Bandera (Nov.2013)
Temps:             32  counts
Parets:             2 – Contra-Dance – Beginner/Intermediate
Música:            Hair of the Dog (Adam Harvey)            - Intro:  8 c.
Font:                        Maverick.Cat

Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

 

Video2
-vacío-

 

Video3
-vacío-

 

Video4
-vacío-

 

Video5
-vacío-

 

Video
Musical

 
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 

HOOK COMBINATION (R),
HEEL STRUTS FWD (x2: L-R).
1-2         Marquem taló dret davant en diagonal, aixequem peu dret a la canya cama esquerra (Hook)
3-4         Marquem taló dret davant en diagonal, ajuntem peu dret al costat del peu esquerre
5-6         Marquem taló esquerre davant,
               abaixem planta del peu esquerre al terra deixant pes a la cama esquerra
7-8         Marquem taló dret davant,
               abaixem planta del peu dret al terra deixant pes a la cama dreta
 

PIVOT ½ TURN RIGHT (x2),
STEP LOCK STEP FWD (L-R-L), STOMP UP (R).
9-10       Pas amb el peu esquerre davant, fem ½ volta a la dreta deixant el pes a la cama dreta
11-12      Pas amb el peu esquerre davant, fem ½ volta a la dreta deixant el pes a la cama dreta
13-14     Pas davant (en diagonal) amb el peu esquerre, creuem peu dret per darrere del peu esquerre
15-16     Pas davant amb el peu esquerre, piquem amb el peu dret al terra al costat del peu esquerre
 

HEEL JACK TOE TOUCH (x2),
RIGHT GRAPEVINE end. TOE TOUCH.
&            Fem pas amb la cama dreta lleugeremet darrere en diagonal dreta
17           Marquem taló esquerre en diagonal davant a l’esquerra
&            Tornem peu esquerre a lloc deixant pes a la cama esquerra
18           Marquem punta dreta al costat del peu esquerre
&            Fem pas amb la cama dreta lleugeremet darrere en diagonal dreta
19           Marquem taló esquerre en diagonal davant a l’esquerra
&            Tornem peu esquerre a lloc deixant pes a la cama esquerra
20          Marquem punta dreta al costat del peu esquerre,
21           Pas amb el peu dret a la dreta,
22          Creuem peu esquerre per darrere del peu dret
23          Pas amb el peu dret a la dreta,
24          Marquem punta esquerra al costat del peu dret.
 

ROLLING GRAPEVINE to the LEFT end. BRUSH (R),
JAZZBOX (R) w. ½ TURN RIGHT.
25-26    Fent ¼ volta a l’esquerra, pas amb el peu esquerre davant,
               fent ½ volta a l’esquerra, pas amb el peu dret darrere
27-28    Fent ¼ volta a l’esquerra, pas amb el peu esquerre a l’esquerra
               arroseguem taló dret pel costat del peu esquerre

                RESTART

29-30    Creuem peu dret per davant del peu esquerre,
               fent ¼ volta a la dreta, pas amb el peu esquerre darrere
31-32     Fent ¼ volta a la dreta, pas amb el peu dret davant, ajuntem peu esquerre al costat del peu dret


Tornar a començar

 

RESTART:    A la 1ª paret
                                Ballem fins el count 28 (Restart) i comencem el ball de nou.
 

BRIDGE:     Al final de la 4ª paret afegim 8 counts:

                        RIGHT GRAPEVINE,
                        LEFT GRAPEVINE
                               1-2          Pas amb el peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per darrere del peu dret
                               3-4         Pas amb el peu dret a la dreta, ajuntem peu esquerre al costat del peu dret
                               5-6         Pas amb el peu esquerre a l’esquerra, creuem peu dret per darrere l’esquerre
                               7-8         Pas amb el peu esquerre a l’esquerra, ajuntem peu dret al costat de l’esquerreTAG:              Al final de la 3ª, 5ª i 7ª paret farem tag de 4 counts

                        RIGHT TOE STRUT, LEFT TOE STRUT
                               1-2          Marquem punta dreta a lloc,
                                              abaixem planta del peu dret deixant pes a la cama dreta
                               3-4         Marquem punta esquerra a lloc,
                                              abaixem planta del peu esquerre deixant pes a la cama esquerra