viernes, 28 de febrero de 2014

DAYLIGHT

DAYLIGHT
 

Autor/a:            Manuel Pérez y María Rosa Campos (8-2012)
Tiempos:          32  counts
Paredes:           4 – Line Dance - Beginner
Música:             Down here in the hole  (Jason Boland & The Stragglers)
Hoja revisada por:  Montse Bou


Videos Recomendados:MONTSE
BOU

 

Silvia
Calsina

 

L.D.
Madrid

 

L.D.
Madrid

 

Video5
-vacío-

 

Video
Musical

 


 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS
 

STOMP (R),  SWIVEL R-FOOT,
STOMP (L),  SWIVEL L-FOOT.
1-2          Stomp pie derecho,  abrir punta pie derecho a la derecha
3-4         Abrir talón pie derecho a la derecha, abrir punta pie derecho a la derecha
5-6         Stomp pie izquierdo, abrir punta pie izquierdo a la izquierda
7-8         Abrir talón pie izquierdo a la izquierda, abrir punta pie izquierdo a la izquierda
 

JAZZ BOX  (R) w. ¼ TURN RIGHT (Twice).
9-10      Cruzamos derecha sobre izquierda, paso con izquierda detrás
11-12     Paso pie derecho a la derecha girando ¼ a la derecha,  paso con izquierda delante                       (03.00)
13-14     Cruzamos derecha sobre izquierda, paso con izquierda detrás
15-16     Paso pie derecho a la derecha girando ¼ a la derecha, paso con izquierda delante                        (06.00)
 

GRAPEVINE RIGHT,
GRAPEVINE LEFT w. ¼ TURN LEFT.
17-18     Paso a la derecha con el pie derecho, cruzamos el pie izquierdo por detrás del pie derecho
19-20    Paso a la derecha con el pie derecho,  Stomp con el pie izquierdo al lado del pie derecho
21-22     Paso a la izquierda con el pie izquierdo, cruzamos el pie derecho por detrás del pie izquierdo
23-24    Paso a la izquierda con el pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda                                       (03.00)
               Scuff con el pie derecho.

 
JUMPING JAZZ BOX (R),
STEPS IN “V”.
25-26    Saltando:
               Paso cruzando pie derecho por delante del pie izquierdo,  devolver el peso al pie izquierdo
27-28    Paso con el pie derecho a la derecha, pie izquierdo al lado del derecho
29-30    Paso con pie derecho delante apoyando solo el tacón,
               paso con pie izquierdo delante apoyando solo el tacón,
31-32     Paso con pie derecho atrás, paso con pie izquierdo atrás.


Volver a empezar
 
 
 

martes, 25 de febrero de 2014

SHE'S NOT YOU

SHE’S  NOT  YOU
 

Autor/a:            William Sevone (2-2012)
Tiempos:          32  counts
Paredes:           4 – Line Dance - Beginner
Música:             She’s Not You  (Elvis Presley)                 [116 bpm]
Traducción:        Montse Bou
 

Videos Recomendados:


Video1
-vacío-

2Lilly
Lee

Lilly
&
Linda

Dance
Plano

Sunny
Lin99

Sj
Line
Dancer

Sandy
Lee

Yiain

Video
Musical-


 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS

 
DIAG. SHUFFLE (x2: R – L ),
SCISSOR (R), STEP BACK (L).
1&2        Shuffle en diagonal a la derecha (d-i-d)
3& 4      Shuffle en diagonal a la izquierda (i-d-i)
5–6       Paso pie D a la derecha, pie I al lado del D
7–8       Cruzar pie D por delante del I,  paso pie I ligeramente hacia atrás.
 

SIDE TRAVELLING KICK BALL CROSS (R x2),
SIDE ROCK STEP (R), SIDE ROCK (R) w.½ TURN LEFT, RECOVER (L).
9&10     Patada pie D hacia delante, bajar pie D al lado del I, cruzar pie I por delante del D.
11&12    Patada pie D hacia delante, bajar pie D al lado del I, cruzar pie I por delante del D.
13–14    Rock  lateral pie D a la derecha, devolver peso al I.
15–16    Girando ½ vuelta a la izquierda  paso pie D a la derecha, devolver peso al pie I                          (06:00)
 

CHASSE ¼  TURN LEFT (R-L-R), CHASSE ¾ TURN LEFT (L-R-L),
SIDE (R), BEHIND (L), SIDE ROCK STEP (R).
17& 18   Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie D a la derecha,
               Pie I cerca del D, paso pie D a la derecha                                                                                               (03.00)
19&20   Girar ½ vuelta a la izquierda y paso pie I al lado izquierdo,
               Paso pie D cerca del I, girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso adelante con pie I                         (06.00)
21–22    Paso pie D a la derecha, cruzar  pie I por detrás del D
23–24   Rock pie D a la derecha, devolver peso al I.

 
SAILOR STEP (R), SAILOR STEP  (L) w.¼ TURN LEFT,
BEHIND (R), SIDE (L), DOUBLE TAP (R).
25&26   Cruzar  pie D por detrás del I, paso pie I cerca del D, paso pie D a la derecha.
27&28   Cruzar pie I por detrás del D,
               Girando  1/8 a la izquierda, paso pie D cerca del I,
               Girando  1/8 a la izquierda, paso pie I al lado izquierdo                                                                        (03:00)
29–30   Cruzar pie D por detrás del I, paso pie I a la izquierda.
31–32    Tap (marcar punta) pie D al lado del I ( 2 veces ).
 

Volver a empezar

 

FINAL:             El baile acaba en la 8ª pared (Inicio 09.00).
                               Para terminar mirando a la pared de inicio (12.00)  añadir
                               ¼ de vuelta a la izquierda al devolver el peso (Recover) del count 16.

 

 

JUST TELL ME

JUST  TELL  ME
 

Autor/a:            Blanca Cadena  (2-2014)
Temps:              32  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             Just let me prove it to you  (Jason Allen)         -               Intro: 16 counts               
 

Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

 

Video2
-vacío-

 

Video3
-vacío-

 

Video
Musical

 


 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
STEPS IN “V”:  OUT-OUT / IN-IN ( R-L ),
RIGHT KICK BALL CHANGE ( x2 ) .
1-2          Pas peu dret davant diagonal dreta, pas peu esquerre davant diagonal esquerra
3-4         Pas darrere peu dret tornant al centre, pas darrere peu esquerre tornant al centre
5&6        Kick davant peu dret, peu dret al costat del peu esquerre, canvi de pes al peu esquerre
7&8        Kick davant peu dret, peu dret al costat del peu esquerre, canvi de pes al peu esquerre
 

MONTERREY ½ TURN RIGHT,
DIAGONAL RIGHT BACK:  STEP ( R ), LOCK ( L ), STEP ( R ), LOCK ( L ).
9-10       Punta dreta a la dreta,
               pivotant sobre el peu esquerre, fem ½ volta a la dreta i ajuntem el peu dret al costat del peu esquerre
11-12      Toc de la punta esquerra a l’esquerra, i ajuntem el peu esquerre al costat del dret                       (06:00)
13-14     Pas peu dret diagonal dreta darrera, pas peu esquerre per davant del dret (lock)
15-16     Pas peu dret diagonal dreta darrera, pas peu esquerre per davant del dret (lock)
 

TOE STRUTS w. 1/2 TURN LEFT ( x2:  R-L ),
VAUDEVILLE ( R ) w. ¼ TURN RIGHT.
17-18     Marcar punta peu dret davant, girant ½ volta a l’esquerra, baixar la planta del peu                    (12:00)
19-20    Marcar punta peu esquerre darrere, girant ½ volta a l’esquerra, baixar la planta peu                 (06:00)
21-22    Creuem el peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
23-24    Girant ¼ de volta cap a la dreta, marcar el taló dret davant en diagonal                                         (09:00)
               i tornar el peu dret al costat del peu esquerre   
 

SCOOT FWD (R X 2 ), STEP FWD ( L ), STOMP UP ( R ),
TURN MILITARY ( R- L )
25-26    Saltar dues vegadas cap endavant sobre el peu dret (aixecant el peu esquerre amb Hitch)
27-28    Pas peu esquerre cap endavant, stomp up peu dret al costat del peu esquerre
29-30   Pas davant amb el peu dret, pivotant sobre les puntes donar ½ volta cap a l’esquerra                (03:00)
31-32    Pas davant amb el peu dret, pivotant sobre les puntes donar ½ volta cap a l’esquerra                (09:00)
 

Tornar a començar

miércoles, 19 de febrero de 2014

SHOOTING STAR

SHOOTING  STAR
 

Autor/a:            Tales (Marta Gelabert & Carles Clols)   - 11/2013
Temps:              64  counts
Parets:               2 – Line Dance - Intermediate
Música:             Diamond in My Pocket  (Cody Johnson)           [154 BPM]  -  Intro:  16 c.
 

Videos Recomenats:


Video
-vacío-

NashMer-
Ville

Mercè O.

Country
Tales

-Teach-

Country
Tales

-Dance-

Catalan
Hk.Tk,
Friends

Neus

 

Video
-vacío-

Video
Musical


 

 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
   Observacions:    
- A les parets 2ª, 4ª i 6ª     afegirem un TAG    de 4 counts entre els counts 48 i 49.
- Després de la 2ª paret     farem un BRIDGE de 16 counts.
- Al final de la 5ª paret      ens pararem amb la música, al count 61,
                                                 i tornarem a començar normalment a la següent paret (6ª).
 


 

 

 

 
STEP FWD (L), HOLD, STEP FWD (x3: R-L-R), HOLD,
STEP FWD (L), ½ TURN RIGHT.
1-2         Pas peu E endavant, Hold.
3-4-5     Pas peu D endavant, peu E al costat de peu D, peu D endavant
6             Hold.
7-8         Pas peu E endavant, pivotant girem ½ volta a la dreta                                                                      (06:00)
 

STEP FWD (L), HOLD, TURN LEFT (R-L),
SIDE ROCK STEP (R), STOMPS (x2: R-L).
9-10       Pas peu E endavant, Hold   (pes al peu E).
11-12      Volta sencera per l’esquerra avançant (pas peu D amb ½ volta, pas peu E amb ½ volta)          (06:00)
13-14     Rock peu D al costat dret, tornem pes a peu E.
15-16     Stomp peu D al costat de peu E, Stomp peu E al costat de peu D.
 

HOOK COMBINATION (R),
JUMPING ROCK STEP BACK (R),
STEP FWD (R), KICK (L) w. ½ TURN LEFT.
17-18     Taló peu D davant,   Hook peu D per davant del peu E.
19-20    Taló peu D davant,   Hook peu D per darrere del peu E.
21-22    Saltant:  Rock enrere amb peu D, tornem pes al peu E.
23-24    Pas peu D endavant,
               pivotant girem ½ volta per l’esquerra i Kick peu E endavant                                                              (12:00)


SLOW COASTER STEP (L), SCUFF (R),
SIDE ROCK STEP (R), CROSS (R), HOLD.
25-26    Pas enrere amb peu E, peu D al costat de l’ E.
27-28    Pas endavant amb peu E, Scuff peu D al costat de peu E.
29-30    Rock peu D al costat dret, tornem pes a peu E.
31-32    Creuem peu D per sobre de peu E, Hold.
 

ROCK STEP (L) w,½ TURN LEFT, STEP, SCUFF (R) w. ½ TURN LEFT.
33-34     Girant ¼ de volta a l’esquerra fem un Rock amb el  peu E a l’esquerra                                           (09:00)
                Girant ¼ de volta a l’esquerra, tornem pes a peu D                                                                             (06:00)
35-36     Girant ¼ de volta a l’esquerra, pas peu E a l’esquerra                                                                         (03:00)
                Girant ¼ de volta a l’esquerra, Scuff peu D al costat de peu E                                                           (12:00)
 

DIAGONAL STEP RIGHT, HOOK (L),
DIAGONAL STEP LEFT, LOCK (R), DIAGONAL STEP LEFT, TOE TOUCH (R).
37-38    Pas peu D endavant diagonal dreta, Hook peu E per darrere de peu D
39-40    Pas peu E endavant diagonal esquerra, creuem peu D per darrere de peu E (Lock).
41-42     Pas peu E endavant diagonal esquerra, marquem punta peu D al costat del peu E.
 

ROLLING GRAPEVINE RIGHT,
Right: HEEL, TOGETHER.
43-44     Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu D davant,  girem ½ volta a la dreta i pas peu E                 (09:00)
45-46     Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu D a la dreta, ajuntem peu E al costat de peu D                   (12:00)
47-48     Marquem taló peu D davant, tornem peu D al costat de peu E.

                    ·         TAG : només a les parets 2, 4 i 6 – totes cauen a les 6h.
                             R:  HEEL, TOGETHER    -    L:  HEEL, TOGETHER.
                               1-2           Marquem taló peu  D davant,  tornem peu  D al costat de peu E.
                               3-4          Marquem taló peu  E davant,  tornem peu  E al costat de peu D.
 

TOE STRUT w. ½ TURN LEFT (x2: L-R),
STEP-LOCK FWD-STEP  BACK (L-R-L), HOLD.
49-50    Punta peu E darrere, abaixem taló peu Esquerre fent ½ volta a l’esquerra                                      (06:00)
51-52     Punta peu D davant, abaixem taló peu D fent ½ volta a l’esquerra                                                    (12:00)
53-54    Pas peu E enrere, creuem peu D per davant de peu E.
55-56    Pas peu E enrere, Hold (pes al peu esquerre).
 

TOE STRUT (R)  w. ½ TURN RIGHT, TURN RIGHT (L-R),
STOMPS (x3: L-R-R), HOLD.
57-58    Punta peu D darrere, abaixem taló peu D fent ½ volta a la dreta                                                       (06:00)
59-60    Volta sencera per la dreta avançant (pas peu E amb ½ volta, pas peu D amb ½ volta)                (06:00)
61           Stomp peu E

·         BRAKE:      Paret  (12.00)
                                               Ballar  fins el count  61  (06.00), llavors para la música (6 Holds = ens quedem quiets) ,
                                                  i desprès reiniciem el ball (Restart) des del count 1
                                                 (no fem els 3 Stomps corresponents als temps 62 a 64).

62-         Stomp Up peu D al costat de peu E (pes a peu esquerre).
63-64     Stomp peu D a la dreta (separant), Hold.
 

Tornar a començar

  

BRIDGE:     Després d’acabar la paret (estarem mirant a les 12.00)

                         RUMBA BOX FWD (L) end. TOE (R),
                        ROLLING GRAPEVINE RIGHT.
                               1-2          Pas peu E a l’esquerra, peu D al costat de peu E.
                               3-4         Pas peu E endavant, marquem punta peu D al costat de peu E.
                               5-6         Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu D davant,                           (09:00)
                                               girem ½ volta  a  la dreta     i pas peu E darrere                          
                               7-8         Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu D a la dreta,
                                               Stomp peu E al costat de peu D                                                          (12:00)
 

RUMBA BOX BACK (R) end. TOE (L),
                        ROLLING GRAPEVINE LEFT.
                               9-10       Pas peu D a la dreta, peu E al costat de peu dret.
                               11-12      Pas peu D enrere, marquem punta peu E al costat de peu D.
                               13-14     Girem ¼ de volta a l’esquerra i pas peu E davant,                        (03:00)
                                              girem ½ volta a l’esquerra i pas peu D darrere                               
                               15-16     Girem ¼ de volta a l’esquerra i pas peu E a l’esquerra,
                                              Stomp peu D al costat de peu E                                                           (12:00)